Author
ParbatNepal
ParbatNepal

Correspondent, ParbatNepal

1 year ago

1454
पर्बत गेप्ताङ्गमा गाइने लोप हुदै गएको पुरानो मौलिक माया भाका
पर्बत गेप्ताङ्गमा गाइने लोप हुदै गएको पुरानो मौलिक माया भाका

बिस्तारै लोप हुदै गएको पुरानो माया भाका प्रस्तुत गर्दै गेप्ताङ्ग सामुदायिक होम स्टे पर्बत


Video by :ParbatOnline TV

na
सम्बन्धित समाचार (विहादी गाउँपालिका )
सम्बन्धित समाचार ( मनोरंजन)